Newyddion

Wythnos Prifysgolion – Syniadau am Oes

Wythnos Prifysgolion: Syniadau am Oes
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dydd Mercher 11 Mehefin 2014
6:30-8:00yh

Bydd brif ddigwyddiad Wythnos Prifysgolion eleni yn cynnwys araith gan Yr Athro Julie Williams, Prif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru, gan gael ei ddilyn gyda sesiwn cwestiwn ac ateb gyda hi, a Chadeirydd Addysg Uwch Cymru, Yr Athro Colin Riordan.

Bydd y noson yn canolbwyntio ar berthnasedd ymchwil prifysgol ar ein bywydau bob dydd, ag rydym yn wir obeithiol y byddech yn medru mynychu er mwyn dysgu mwy am yr effaith mae ein prifysgolion yn cael drwy ei gwaith ymchwil ddyfeisgar ac arloesol.

Cyn y noson cynhelir derbyniad canapés yng nghyntedd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am 6:00yh.

Er mwyn cadarnhau y byddwch yn bresennol ar y noson danfonwch RSVP at hew@fbagroup.co.uk