Nôl i brifysgolion

Campws Menter ac Arloesi Aberystwyth

Bydd y campws gwerth £40.5 miliwn yn amgylchedd blaengar i annog cydweithredu rhwng busnesau a’r byd academaidd i ffynnu. Wedi’i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Biolegol a Biotechnoleg a gan Brifysgol Aberystwyth. … »

Gweld manylion »