Nôl i brifysgolion

M-Sparc: Cwmni Prifysgol Bangor

Mae M-SParc yn brosiect a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Wedi’i sefydlu i ddarparu amrywiaeth o fanteision a buddiannau i fusnesau sy’n seiliedig ar wybodaeth. Bydd yn darparu cyfleoedd swyddi cynaliadwy â chyflogau da. … »

Gweld manylion »