Newyddion

Datganiad ar system glirio prifysgolion 2014

Wrth i ddisgyblion yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a Chymru dderbyn eu canlyniadau Safon Uwch heddiw, rydym yn falch iawn fod ffigyrau’n dangos y cafwyd cynnydd o 5% yn nifer y myfyrwyr o Gymru a gafodd eu derbyn a’u lleoli trwy UCAS ar gwrs prifysgol. Dyma’r nifer uchaf yn y cam hwn o’r broses ers 5 mlynedd.

Dywedodd llefarydd o Addysg Uwch Cymru: “Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr a gasglodd eu canlyniadau ac sydd yn awr yn edrych ymlaen at brofiad addysg uwch llawn boddhad yn un o’n prifysgolion. Ar gyfer y sawl sydd heb benderfynu eto ar eu dewisiadau, neu na chawsant efallai y graddau roeddent wedi gobeithio amdanynt, mae prifysgolion yng Nghymru yn dal i gynnig lleoedd trwy’r system glirio.

“Mae gennym gampysau ledled Cymru sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio mewn nifer o leoliadau gwahanol tra’n darparu’r profiad dysgu gorau posib. Gan fod lefelau cyflogadwyedd ein graddedigion yn gyson uchel, mae gradd mewn prifysgol yng Nghymru nid yn unig yn cynnig profiad llawn boddhad ond gall hefyd roi’r cychwyn gorau posib i yrfa lwyddiannus i nifer fawr o bobl ifanc.”

Ar gyfer y disgyblion hynny na chawsant yr union ganlyniadau arholiad roeddent wedi gobeithio amdanynt, mae sawl dewis ar gael o hyd. Mae rhagor o gyngor ar gael gan Gyrfa Cymru neu gallwch gysylltu â chanolfannau clirio ein prifysgolion ar y manylion yma: