The OU in Wales  @OUcymru
CEISIADAU AR GYFER CWRS EBRILL YN CAU AR 31 IONAWR! Oes gennych chi radd gwyddoniaeth ac yn gweithio mewn ysgol?… https://t.co/v3xqu2KzCU 
The OU in Wales  @OUcymru
APPLICATIONS FOR APRIL INTAKE CLOSE ON 31 JANUARY! Do you have a science degree and work in a school? You can stu… https://t.co/bPcsD4Tc5W 
The OU in Wales  @OUcymru
Edrych am ddull hyblyg o astudio'ch TAR? Bydd cwrs peilot Gwyddoniaeth Uwchradd @OUCymru yn cychwyn ym mis Ebrill a… https://t.co/GJEKEy26YV