Newyddion

Prifysgolion Cymru – Tanio Tyfiant

Bydd ymgyrch wythnos Prifysgolion Cymru – Tanio Tyfiantyn dathlu ac arddangos y cyfraniad y mae’r sector yn ei wneud yng Nghymru. O dan adain Addysg Uwch Cymru (AUC), mae pob sefydliad wedi dod at ei gilydd i amlygu pwysigrwydd allweddol y sector i ddatblygiad economaidd y genedl. Bydd yr ymgyrch yn ymchwilio’r ffyrdd allweddol y gall sefydliadau addysg uwch gyfrannu i greu swyddi, ymchwil arobryn athyfiant yng Nghymru, yn ogystal â thynnu sylw’r cyhoedd at y ffordd y mae ein prifysgolion yn elwa Cymru

yn gyffredinol: yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol. Bydd cyrff allweddol yn y diwydiant felCyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (NUS Cymru) ac AUC yn gweithio gyda chynrychiolwyr etholedig, cynrychiolwyr myfyrwyr a nifer fawr o fudd-ddeiliaid i hyrwyddo a chadarnhau rôl allweddol prifysgolion Cymru yn tanio tyfiant economaidd Cymru.

Cydweithio â’r gymuned fusnes

Lansiwyd y llynedd y cytundeb partneriaeth cyntaf erioedrhwng addysg uwch a’r gymuned fusnes yng Nghymru, er mwyn ceisio sicrhau bod graddedigion sy’n astudio yng Nghymru yn parhau i fod y gweithwyr mwyaf blaengar a chyflogadwy yng ngwledydd Prydain. Mae cyfraddau cyflogadwyedd graddedigion o brifysgolion Cymru eisoes yn uwch nac unrhyw ran arall o wledydd Prydain, ac mae’r bartneriaeth arloesol rhwng AUC, CCAUC, NUS Cymru, a Chonffederasiwn Diwydiant Prydain Cymru (CBI Cymru) yn ceisio sicrhau bod hynny’n parhau, trwy weithio gyda busnesau a myfyrwyr i greu mwy o gyfleoedd ar gyfer cyrsiau a gymeradwywyd gan gyflogwyr, profiad gwaith i raddedigion a sicrhau bod sgiliau cyflogadwyedd yn parhau’n rhan ganolog o bob cwrs. Meddai Emma Watkins, Cyfarwyddydd CBI Cymru

Mae hwn yn gyfnod heriol i raddedigion sy’n chwilio am swydd ar ôl gadael y brifysgol. Er y gall gradd prifysgol fod yn sylfaen ragorol ar gyfer gyrfa, mae cyflogwyr yn yr hinsawdd economaidd bresennol yn edrych yn fwy ffafriol ar fyfyrwyr sydd wedi datblygu casgliad o sgiliau a gwybodaeth ymarferol.

Mae angen i fyd busnes chwarae ei ran yn esbonio pa sgiliau sydd eu hangen, yn ehangu cyfleoedd i fyfyrwyr ac yn gweithio gyda phrifysgolion i’w helpu paratoi graddedigion a chanddynt y gymysgedd iawn o sgiliau. Dyna pam y mae CBI Cymru yn gweithio’n agos â’n partneriaid i ddarparu’r sgiliau cyflogadwyedd ar gyfer graddedigion heddiw ac ar gyfer swyddi yfory.