Newyddion

Prifysgolion Cymru yn ennill gwobrau pwysig

Roedd prifysgolion Cymru ar y brig yn ystod gwobrau diweddar y Times Higher Education, a gynhaliwyd trwy gydweithrediad â Santander Universities ac a gefnogwyd gan yr Academi Addysg Uwch.

A hwythau yn eu nawfed flwyddyn erbyn hyn, mae Gwobrau mawreddog y Times Higher Education yn uchafbwynt y calendr academaidd ac yn ddathliad o ragoriaeth a chyflawniadau nodedig sefydliadau, timau ac unigolion yn y sector addysg uwch yn y DU.

Ymunodd Gweinidog Prifysgolion, Gwyddoniaeth a Sgiliau yr Wrthblaid ar gyfer Prydain, Liam Byrne, â phrifysgolion ledled gwledydd Prydain i ddathlu’r syniadau gorau, yr arfer gorau a’r ymchwilwyr a’r athrawon gorau oll.

Enillodd y Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth wobr y Cyfraniad Nodedig i Arloesi a Thechnoleg am eu cynnig oedd yn canolbwyntio ar fridio a datblygu Glaswelltau Uchel mewn Siwgr. Dywedodd beirniad y Gwobrau Chris Cobb, prif swyddog gweithredol ac ysgrifennydd Prifysgol Llundain yr enillodd arloesiadau Aberystwyth mewn cystadleuaeth ragorol. “Mae’r effaith ar gynhyrchu bwyd a’r amgylchedd fel ei gilydd yn dyblu cyfraniad y cais hwn ac yn ei wneud yn enillydd teilwng.”

Yn y cyfamser, cydnabuwyd ymdrechion “trawsnewidiol” Crwsibl Cymru i ddatblygu arweinwyr ymchwil i’r dyfodol i Gymru trwy iddo ennill gwobr Cyfraniad Nodedig i Ddatblygu Arweinyddiaeth. Mae Crwsibl Cymru, sy’n cael ei redeg gan Grwp Dewi Sant o brifysgolion, yn rhaglen o ddatblygu personol, proffesiynol ac arweinyddiaeth ar gyfer arweinwyr ymchwil tra addawol y dyfodol sy’n adeiladu eu gyrfaoedd yng Nghymru. Dywedodd Mark Pegg, prif weithredwr y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch ac aelod o’r panel beirniaid: “Mae’r holl adborth yn gwbl gadarnhaol, ac fe drawsnewidiwyd agweddau ac ymddygiad.”

Meddai John Gill, golygydd, Times Higher Education: “Unwaith eto eleni roedd y broses feirniadu yn ysbrydoliaeth i bawb dan sylw. Mae ein henillwyr yn enghreifftio’r pethau rhyfeddol sy’n digwydd yn ein prifysgolion a cholegau o un dydd i’r llall.”

Er mwyn cael mwy o fanylion am y gwobrau, proffiliau’r enillwyr a lluniau o’r noson, ewch i’r gwefan.