Case Study

University of South Wales     Back to universities

Hợp tác công nghiệp về phát triển hệ thống pin cho phương tiện chạy điện

  • · Sự hợp tác giữa Trường Đại Học và Ricardo nhằm phát triển hệ thống ắc-quy của xe điện.
  • · Làm việc với một số nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới.
  • · Cho phép Ricardo tiếp cận cơ sở vật chất và sự hỗ trợ từ những khoản đầu tư lớn vào việc phát triển hệ thống ắc-quy của Trung Tâm về Kỹ Thuật Ô Tô và Hệ Thống Điện của Trường Đại Học.

Trung Tâm về Kỹ Thuật Ô Tô và Hệ Thống Điện của Đại Học South Wales và Ricardo đang hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hệ thống ắc-quy cho xe điện.

Trung Tâm được đặt trong Khoa Công Nghệ Máy Tính, Kỹ Thuật và Khoa Học tại Trường Đại Học. Là một nơi nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và chứng nhận độc lập được công nhận trên toàn Vương Quốc Anh – nổi tiếng với các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao tri thức tân tiến – Trung Tâm đang trong quá trình mở rộng hơn nữa.

Ricardo dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển hệ thống ắc-quy cho xe điện, và làm việc với một số nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới – từ nhà sản xuất thiết bị gốc chủ đạo tới các chuyên gia về xe điện. Công ty có kinh nghiệm phong phú trong việc nghiên cứu và ứng dụng các ngành hóa học pin ắc-quy mới lạ, cũng như trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, kỹ thuật, và tích hợp hộp ắc-quy sản xuất sẵn và hệ thống quản lý ắc-quy vào phương tiện.

Sự hợp tác này cho phép Ricardo tiếp cận với các cơ sở vật chất và hỗ trợ từ những khoản đầu tư lớn vào việc phát triển hệ thống ắc-quy của Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô và Hệ Thống Điện, đồng thời cho phép Trường Đại Học được hưởng lợi từ kiến thức và kinh nghiệm của Ricardo từ những thách thức của các chương trình nghiên cứu và nhằm mục đích sản xuất.

Giám Đốc Điều Hành Ô Tô của Ricardo, Rory Fisher bình luận: ‘Tôi rất hân hạnh khi được ký vào Biên Bản Ghi Nhớ (Memorandum of Understanding, MoU) với Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô và Hệ Thống Điện của Đại Học South Wales. Ricardo hiện đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực điện khí hóa phương tiện cũng như trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng hệ thống ắc-quy cho xe điện và công nghệ … [Trung Tâm] là một yếu tố quan trọng của năng lực phát triển phương tiện chạy bằng điện của Vương Quốc Anh. Chúng tôi hy vọng được hợp tác với … vì lợi ích chung của Trường Đại Học và của Ricardo cũng như các khách hàng sử dụng xe điện của Ricardo.’