Case Study

University of South Wales     Back to universities

Quan hệ đối tác chiến lược mới với Thales và Đại Học South Wales

  • · Thales và Đại Học South Wales đặt ra một khuôn khổ hợp tác về các giải pháp công nghệ hiện tại và tương lai.
  • · Cùng nhau theo đuổi các mục tiêu giáo dục, nghiên cứu và đào tạo.
  • · Sinh viên sẽ được hưởng lợi từ những chuyến thăm quan thực địa, bố trí công việc và thực tập.

Thales và Đại Học South Wales đã thiết lập một thỏa thuận đặt ra khuôn khổ hợp tác về các giải pháp công nghệ hiện tại và tương lai, bao gồm lĩnh vực an ninh mạng.

Theo các điều khoản của biên bản ghi nhớ, Thales và Đại Học South Wales sẽ theo đuổi các mục tiêu giáo dục, nghiên cứu và đào tạo trong tương lai. Quan hệ hợp tác mới này tận dụng chuyên môn đã được thế giới công nhận của Thales trong các hệ thống và dịch vụ quan trọng cũng như khả năng của Trường Đại Học về các công nghệ quan trọng.

Thales sẽ kết hợp chuyên môn và truyền thống của mình trong công nghệ thông tin và truyền thông công nghệ cao, an ninh mạng, các giải pháp doanh nghiệp kỹ thuật số, phân tích, cảm biến và đổi mới thiên về thiết kế với năng lực của Đại Học South Wales nhằm xác định các chương trình hợp tác mới trong mối quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển, đầu tiên là trong lĩnh vực an ninh mạng và năng lượng tái tạo.

Trong chương trình này sinh viên Đại Học South Wales sẽ được hưởng lợi từ:

  • · các chuyến thăm quan thực địa
  • · bài giảng của khách mời
  • · học bổng nghiên cứu sinh
  • · bố trí công việc và thực tập
  • · các dự án sinh viên
  • · tập sự.

Gareth Williams, Phó Chủ Tịch Hệ Thống Thông Tin và Truyền Thông An Toàn, cho biết: ‘Thales có một hồ sơ theo dõi dài và uy tín về mối quan hệ hợp tác với các tổ chức học thuật mang tới hiệu quả tuyệt vời. Chúng tôi mong đợi được làm việc chặt chẽ với Đại Học South Wales, tiếp tục làm việc với những trí tuệ xuất sắc nhất nhằm cải tiến, và phát triển giải pháp mới cho những thách thức về an ninh mạng của ngày hôm nay và mai sau.’