Back to universities

Trung Tâm Công Nghiệp Thực Phẩm ZERO2FIVE của Cardiff Met: Đối tác chính trong dự án cải tiến về thực phẩm trị giá £21 triệu nhằm thúc đẩy lĩnh vực thực phẩm và đồ uống của Xứ Wales

Hoạt động chuyển giao kiến thức được thực hiện thông qua kết quả của ZERO2FIVE trong việc tăng doanh thu cho các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống, các sản phẩm và việc làm mới tại xứ Wales. Trung … »

View details »