The OU in Wales  @OUcymru
Mae gennym rai cyfleoedd gwych i ymuno â'r tîm. Cymerwch sbec! ⬇️ https://t.co/YvocEpQ3nf https://t.co/9Ut1uQjhv9 
The OU in Wales  @OUcymru
We’ve got some great new opportunities to join our team. Take a look! ⬇️ https://t.co/5VpH4KzfZb https://t.co/W3tnarc7ak 
The OU in Wales  @OUcymru
Rydym wedi lansio ein harolwg dilynol newydd. Mae gennym ddiddordeb yn y modd y mae pandemig parhaus Covid-19 wedi… https://t.co/lnjHuN3CRl