The OU in Wales  @OUcymru
Oedd yn wych cael ymuno â @SeneddCymru a @CarmsCouncil ddoe ar gyfer gweithdy i ddisgyblion bl. 11/12 sy’n pleidlei… https://t.co/JFpK1uscOD 
The OU in Wales  @OUcymru
Great to team up with @SeneddWales and @CarmsCouncil yesterday to deliver a workshop for Year 11/12 first time vote… https://t.co/47EaALwcZX 
The OU in Wales  @OUcymru
Nodyn atgoffa: Mae gan ysgolion cynradd a hoffai gymeradwyo myfyriwr cyflogedig gyda TAR y Brifysgol Agored tan 16… https://t.co/Y3ZEuVFC7p