The OU in Wales  @OUcymru
✅Gradd mewn gwyddoniaeth ✅ gweithio mewn ysgol ✅ eisiau bod yn athro / athrawes cymwys Mae gan @OUCymru lwybr hybly… https://t.co/GMWAnXwCwp 
The OU in Wales  @OUcymru
✅ Science graduate ✅ already work in a school ✅ want to become a qualified teacher @OUCymru has a new flexible rou… https://t.co/DU2f5s6Pc3 
The OU in Wales  @OUcymru
NEWYDDION: Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn lansio peilot o gyrsiau am ddim i lywodraethwyr ysgolion Cymru… https://t.co/eCDRij6Bjy