• Welsh Universities - Think Wales!
  • Welsh Universities - Think Wales!

    Cyfradd bodlonrwydd cyffredinol prifysgolion Cymru yw 86% (NSS)

  • Welsh Universities - Think Wales!

    Roedd prifysgolion Cymru yn gyfrifol am 10% o’r holl fusnesau a ddechreuwyd gan raddedigion yn y DU

  • Welsh Universities - Think Wales!

    Arweiniodd ymchwil ym mhrifysgolion Cymru at ddarganfyddiadau arloesol sydd wedi trawsnewid ein heconomi a’n cymdeithas

Newyddion Diweddaraf

Dylanwad

Ehangu Mynediad

Prifysgolion Cymru – wedi ymrwymo i Ehangu Mynediad Mae’n fater Mae ehangu mynediad yn golygu creu mwy o gyfleoedd i bobl o gefndiroedd o bob math fanteisio ar addysg uwch. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi ymrwymo i sicrhau y dylai unrhyw un a chanddynt y … »

Gweld manylion »

International Students Image

Myfyrwyr Rhyngwladol

Nid yw addysg prifysgol yn rhywbeth y mae pobl o reidrwydd yn ei derbyn yn eu gwlad enedigol. Yn 2011, yn fyd-eang, roedd 3.7 miliwn o fyfyrwyr rhyngwladol symudol. Mae Cymru’n datblygu’n gyrchfan boblogaidd iawn i fyfyrwyr, gan gynnig profiad unigryw, bywiog.

Gweld manylion »


Prifysgolion Cymru

Tweets diweddaraf

Universities Wales  @Unis_Wales
#alevelresults2019 Congratulations to all the students who collected their results today! For those who did not g… https://t.co/JLMTDMuWxJ 
Universities Wales  @Unis_Wales
Welsh universities have, for the second year running, the highest student satisfaction in the UK. Choosing to study… https://t.co/6s41cemmkv 
Universities Wales  @Unis_Wales
UUK's No Deal Briefing 'No deal’ exit from the EU would be bad for our students, researchers and 136 member univ… https://t.co/NeoPCv4uZS 
Universities Wales  @Unis_Wales
Last chance to apply for jobs at Unis Wales - deadline midnight tonight! @StudyWales https://t.co/yhKW9hbeBX 

UnisWales Twitter Policy