Newyddion Diweddaraf

Dylanwad

Ehangu Mynediad

Prifysgolion Cymru – wedi ymrwymo i Ehangu Mynediad Mae’n fater Mae ehangu mynediad yn golygu creu mwy o gyfleoedd i bobl o gefndiroedd o bob math fanteisio ar addysg uwch. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi ymrwymo i sicrhau y dylai unrhyw un a chanddynt y … »

Gweld manylion »

International Students Image

Myfyrwyr Rhyngwladol

Nid yw addysg prifysgol yn rhywbeth y mae pobl o reidrwydd yn ei derbyn yn eu gwlad enedigol. Yn 2011, yn fyd-eang, roedd 3.7 miliwn o fyfyrwyr rhyngwladol symudol. Mae Cymru’n datblygu’n gyrchfan boblogaidd iawn i fyfyrwyr, gan gynnig profiad unigryw, bywiog.

Gweld manylion »


Prifysgolion Cymru

Tweets diweddaraf

Universities Wales  @Unis_Wales
Y prynhawn yma, ysgrifenais at @michelledonelan i fynegi fy mhryder mawr ynghylch cynlluniau Llywodraeth y DU i oso… https://t.co/hfsFOkmE3h 
Universities Wales  @Unis_Wales
This afternoon I wrote to @michelledonelan to express my deep concern about UK Government plans to place controls o… https://t.co/rHkgXpq5Cx 
Universities Wales  @Unis_Wales
At #CardiffMet we are proud of the commitments and actions we have taken with and on behalf of our current students… https://t.co/FTYeMfDvsA 

UnisWales Twitter Policy